سلام ما اومدیم..

سلام.. جاوتون خالی ٢٧ فروردین که نه ٢۶ فروردین شبش تولد گرفتیم.. و البته بیست و هفتم رفتیم تو خیابونها گشت و گذار تا تولدمون رو جشن گرفته باشیم//

خوش گذشت.. منم کلی تنهایی (چ.ون اینطوری می خواستم) رقصیدم و کلی حس عروس بودن داشتم.

اسپوتر (همان اسکوتر) و یه لحاف و رو بالشتی .. یه عروسک.. اسمنی های اسکوتر بازی... کتاب .. میز تحریر.. و مقادیر زیادی پول هدیه گرفتم..

/ 0 نظر / 10 بازدید