به ا شید!!!

be a sheeed

این جمله بالا یعنی ببخشید..

حالا اینو با ریتمی سوزناک و گریه دار بخونید..

وقتی فرگلم کار بدی می کنه یا می بینه من دارم بد نیگاش می کنم .. متوجه  می شه کارش درست نبوده و می دوئه طرف و منو بغلش می کنه و می گه به اشیددد.. و بوسم می کنه.. و چشاشو قلمبه می کنه برام تا من بخندم.. و گاهی لبمو می کشه تا لبخند ایجاد کنه ...

...

راستی تولدم خیلی خوش گذشت..

/ 0 نظر / 9 بازدید