دست دسی!!!

مامان من خیلی وقته ننوشته..

م یدونین اول سلام..

بعدشم اینکه من خیلی بزرگ شدم. درسته وزنم کمه و به قول دای من باربیم.. البته از نوع لپلپو.. ولی خیلی کار انجام یم یدم.. یعنی دنده عقب می رم.. یه جورهایی هم دنده جلو می رم و گاهی هم دنده یه وری!!!

یه شب بابا مامان فهمیدم من اتفاقی دستهامو به هم نمی زنم و دارم دست م یزنم و هورا می کشم.. خیلی ذوق کردن...مامانمونده این کارها و از کی یاد گرفتم. تا اینکه امروز کشف کرد از تو تلویزیون از برنامه رنگین کمون...

اخه وقتی بچه ها شروع کردن به دست زدن من یشه شیرمو ول کردم و دست زدم...

و با اونهاجیغ کشیدم..

من به بچه هعشق می ورزم.. تو هر جمعی دنبال کوچترین و بیبی فیس ترین فرد یم گردم.. حتی اگه یه پسر ١ ساله باشه تو می نی بوس.. و من حاضرم برم تو بغلش!!!

بابا به من می گه حق نداری سوار ماشین های عمومی بشی.. حق نداری به پسرها ابراز محت کنی.. آخه چرا؟؟؟؟

/ 4 نظر / 2 بازدید
محسن

خدا تو دخمل خوبو واسه بابا و مامان نگه داره... موفق باشی[گل][خداحافظ]

l3ehnaz

سلام دوست عزیز . فکرشو کن رکورد جوانترین استاد آمریکا به دست دختر ایرانی الاصل مقیم آمریکا شکسته شد . میدونی زنبور عسل از 1 تا 4 بلده بخونه ؟ می خوای از شغل دوم بازیگرا چیزی بدونی ؟ بدو بیا این تو ---------> www.bhh777.persianblog.ir

l3ehnaz

ان شالله سالم باشی همیشه کوچولو