سيبک ارديبهشتی.. بهشت مامان و بابا

سلام سيبکم
دکتر گفت حدودا تو ۶ ارديبهشت تو بغل مامانيت هستی دار ي می می ميخوری
خودش گفت
البته اينطوری نگفت ها...
ولی گفت ۶ ارديبهشت نی نی مياد ژيش مامانش اينها
نه اينطوری هم نگفت
ولی تو تا تو دل منی نترس
منم مواظبتم
تازه بابايی گفته می خواد اجازه بگيره بياد کنار من و تو باشه وقتی تو دنيا ميای
تازه گفته می خواد وقتی دنيا اومدی جای دکتر هااون بزنه به اونجات و بگه اين کتک های بابا خوردن داره
بايد حواستو جمع کنی اين دنيا ديگه دل مامانی نيست هر کاری دوست داری بکنی..
اينجا بايد مامانتو اذيت نکنی
ولی اونکه دلش نمياد
تازه م يدونی خيلی دوست داره
هر روز هی زنگ می زنه حال من و تو رو می پرسه
دوست داريم سيبک خوبم

...

مواظب خودت باشی ها

بوس بوس...

راستی تو اگه دختر بشی حتما روز اول توسط پدرت قورت داده میشی

اونوقت باید تا مدتی تو دل بابات زندگی کنی

:)

تازه می خوام برات اسم پیدا کنیم..

دیشب که مامان کلی ابغوره گرفتم

امشب باید بریم بدون ابغوره برات اسم بذاریم...

/ 4 نظر / 4 بازدید
بلفی

سيبک اردی‌بهشتی... خيلی خوش‌مزه‌اس. زن‌داداش گل من هم اردی‌بهشتيه. هم‌سر و داداشم هم فروردينی‌اند. يعنی اگه سيبکت يه ذره هول بشه بازم فرقی نمی‌کنه. اين به توان بی‌نهايت برای سيبک جوووووووووووووووووووون:

سراپرده

سلام خوب همين چيه نميشه اومد سلام کردو رفت اخه راستشو بخوای نميدونم چی بگم ولی چون امکان دختر بودنش بوده و هست دلم نيومد بی صدا برم راستی اگه دختر بود پرده های اتاق نی نی با من اخه من نی نی دختر خيلی دوست دارم به ارزوی سلامتی هر سه تا تون

سيب مهربون

سلام مامان خوبی عزيزم؟