مطلب قبل رو فرگل سند کرد..

وقتی من صبح تا شب این اینه و موچین دستمه.. از دخملی بعید نیست که موچین رو دست بگیره و تو اینه نگاه کنه و موچین رو بزنه به ابروش ..(خدا رحم کرد)

این روزها خیلی خطرناک شده این فرگل..

دسته تابه داغ رو گاز می کشه.. و کارهای خطر ناک دیگه .. حس۶ن

 

 

+..

+

 

+الان

هم

می کوبه

 +به این کی بورد

برا ی+اد١گاری

پاک نمی کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید