متهم!!!

پدر ، مادر شما متهمید!!!

 

هر وقت گل نازم عکس نگاه می کنه.. یا از دیدن نوزادی شیرین در دستان پدر یا در آغوش من شاکی و گریان می شود.. یا از اینکه خودش در عکس من یا پدر نیست ...

دیشب یه سری عکس بود که فرگل بهشون گیر داده بود..

هر جا من در کنار پدرش بودم و مخصوصا اگه عاشقانه بودیم فرگل اشک می ریخت عین ابر بهار..... و می گفت .. مامان دیدی .. انینا نیست.. دیدی؟

من می گفت مامانی فرگل داره با فرشته ها بازی می کنه..

یه جا گفتم داره با پارسا عکس می گیره..

تا کمی آروم شد..

............

دو باره یه جا لباس بیرون پوشیده بود تو بغل خاله و عمو.. اینقدر گریه کرد که مامان دیدی.. انینا رو دارن یم برند..

من گفتم نه دخترم .. بابا تو ماشین منتظر تو بود منم دارم عکس می گیرم..

ولی اینقدر گریه کرد..

یه جحا هم من باردار بودم..و همه بیرون بودیم... خانم گریه کرد.. همه رفتند ددر.. خاله هم رفته.. منو نبردین..

.........

از این به بعد هر عکسی ببینه به من و باباب به چشم متهم نگاه می کنه...

............

یه جا یه عکس ۵ نفره است.. دست همسرم از سرما قرمز و سیاهه.. فرگل می گه.. مامان بابایی دستش شیطونکی شده.. تثیفه...

می گم اره مامان می ره می شوره..

در همون پوزیشن.. عزیز جون نیست.. فقط و در واقع داره از ما عکس می گیره.. فرگل که اون عکس رو می بینه می گه.. مامان بابا رفت دستهاشو بشوره شیطونکهاش برن!!!!!!!!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید