عزیزم!!!

من:فرگل جان.. مادر این تلویزیون رو روشن نکن.. بذار نفس بکشیم..

فرگل: نه مامان بذار برات

من: نه

فرگل: مامااان .. عزیزم.. دوست دارم.. بذار برات آرفیل (گارفیلد) بذارم..

دخترم اعصاب منو خرد نکن

فرگل: شما عزیز من هستی...

............

الان چند روزه.. مخصوصا دو روز اخیر.. دخترکم هوس کرده می می بخوره.. بالشت میاره تا کنار من دراز بکشه.. بعدش هم میگه همشو می خوام.. و باید کلا ناموسو بر باد بدم..

.............

همیدی (فهمیدی) ... مامان همیدی؟ متبجه شدی مامان جونم؟

....................

/ 0 نظر / 10 بازدید