دستشویی کثیف می شه..

دخترم .. عزیزم هر وقت جیش داری بگو بریم دستشویی.. اونجا جیش کنیم باشه؟

فرگل: نه ماااااااااماان .. تو دستشویی نه.. دستشویی کثیف می شه.. جیشی می شه.. جیشم من شیطونکیه.. توش شیطونک داره..

دستشویی شیطونکی می شه..

مامان تار بدیه..

من:تعجب

......................

صبح پا شد.. سریع تو مای بیبیش جیش کرد..

من: دخترم بریم دستشویی..

فرگل: نه مامان ببین تو مای بیبیم جیش کردم. .دیدی؟ نیشخند و خوشحال..

من: ببین فرگلم شلوارت هم جیشی شده..

فرگل: خودم فهمیدم مامان.. می دونم.. نمی شینم تا خونه جیشی نشه..

شما شلوار منو عوض کن منو بشور..

/ 0 نظر / 10 بازدید