اوشگل آنووم!!!!!!!

موهامو سشوار کشیدم.. گل سرمو هم زدم به سرم.. اومده با ناز بهم می گه اوشگل آنووووووووووم..

(خوشگل خانوم..)

...........

صبح تو رختخوابیم هنوز.. می گم.. خوببببببببببببببب..

یهو دستشو می زنه زیر چونه نازش و می گه.. خوب.. چیتار تنیم..

چیتار..

بریم.. بازی بزنیم..

/ 0 نظر / 9 بازدید