مالی زی

مامان ما هم بریم مال زی (مالزی) ؟ میشه بریم؟

من: نه مامان . فکر نکنم بلیت نداریم که

فرگل: بابا بلیت می گیره. بابا بریم مال زی

باباش: عزیزم ما می ریم چین

فرگل: آخ جون ما می ریم مال چین

من:!!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
عسل

[لبخند] دخترک من یه مدت کلید کرده بود بریم سنگاپور خرچنگ بخوریم [نیشخند]