صیدا بود!!!

صیدا همون صدا..

دنیای کودکانه دخترکم چه شیرین است..

دارم مای بی بیشو عوض م یکنم.. احساس می کنم داره به خودش فشار میاره.. و صداهایی هم میاد..بهش می گم جیش کردی؟ می گه آره.. از کنار پوشکش نیگاهی می اندازم تو.. ببینم پی پی کرده؟

می گه صیدا بود و می خنده...

دخترکم گاهی با همین صیداهای خودش کلی ذوق یم کنه.. (ما بیشتر چون دیگه دل درد نم یگیره دخترم و بی خواب نمی شه)

یه روز دست هم می زد و فکر می کرد خیلی صیداش قشنگه..

........

پ ن: از این اتفاقات صیدایی کم می افته...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید