موبایل!!!

دخترکم ۵ روز هست که موبایل داره...

طی رفت و آمدهای این چند وقته .. دخترکم هی راه می رفت می گفت.. مامان دایی موبایل داره.. من می گفتم بله..

می گفت : دیدی من ندارم..

مامان جوووووووووون: بابا موبایل داره...

من : بله

فرگل: دیدی من ندارم..

مامان جوووووووووون: خاله موبایل داره...

من : بله

فرگل: دیدی من ندارم..

مامان جوووووووووون: مامان موبایل داره...

من : بله

فرگل: دیدی من ندارم..

مامان جوووووووووون: عمو موبایل داره...

من : بله

فرگل: دیدی من ندارم..

.............

همینطور تا الی آخر..

این پروژه تا چند مدت ادامه داشت..

خط ایرانسلی که در موارد ضروری استفاده می شد و در گوشی ارزان قیمتی بود .. به او دادیم..

شماره اش را برای چند تا از دوست دارانش اس ام اس کردم..

موبایلشکه زنگ می زند قیافه دخترکم دیدنی است..

گاهی من در منزل به او زنگ می زنم..

می رود در اتاق را یم بندد و با من صحبت می کند..

بعد از قطع نمودن تماس می آید و می گیود .. مامان.. مامان انینا سنگ سده بود... حالش اوب بود..

..........

ولی نه موبایلش بازی م یکند نه همه اش دستش است.. فرهنگ استفاده از موبایلش قوی است..

 

/ 0 نظر / 7 بازدید