قصه دخترکم..

مامان بذار من برات هصه بدم..

یتی بود یتی نبود هیر از خدا هیچ تس نبود..

یه دختر خوبی بود .. پریا...   با مادر و پدرش زندگی می تردن....

بعد یه روز.. نانو .. بودی گودی (صداشو یواش می کنه.. )ادی گودی.. (و این یعنی قصه دختر من)

..............................................

 مامان می شه به من بگی پریا.. من مثلا پریام (به این اسم کسی تو فامیل نداریم.)

..................

داره مثلا با تلفن حرف می زنه..

الو سلام.. خوبی آژاده.. بعد ریز می خنده و می گه.. وای ببخشید.. خاله آزاده.. هوبی.. هوشند هوبه...

گوشی بده تیارش.. خوبی تیارش.. مامانتو اذیت نکن ها...

خوب دوشی رو بده توروش.. خوبی توروش سلام.. چه هبر.. مشقاتو نبشتی.. ادرین پسر خوب.. گوشی بده هوشند.. .. هوشند؟؟؟ سلام.. هوبی.. ممنون.. بله.. بله .. باشه.. گوشی بده آساده.. خوب ازاده من دیده تاری ندارم.. باشه .. خدابس

 

/ 0 نظر / 13 بازدید