مبارتک..

مامان جون بابا جون سالگرد ازدواجتون مبارک..

مامانی موهامو دو گوشی بست.. عین سارا شدم تو کتاب..

خیلی خوشگل تر از اون..

عین یه فرشته کوچولو..

خودمو تو اینه دیدم .. کلی ذوق کردم..

امروز خودم قبل اینکه برم بیرون گفتم مامان موهامو درست می سنی..

و کش موهامو اوردم مامانی برام بست..

/ 0 نظر / 7 بازدید