به اسیم(برقصیم)

من عاشق رقص و نانای هستم...

گیتار می زنم...

با خواننده ها یم خونم.. و مهم نیست که خواننده به چه زبونی و با چه لحنی و چه ریتمی می خونه م هم اینه که من می تونم  ادای اونو خوب در بیارم..

تازه فرق نوحه و ترانه و اینهارو هم می دونم.. و اگه بدونم نوحه یم خونند من سینه می زنم.. بعضی از آنگ ها و ملودی ها منو به گریه می اندازه..

مثل ریتم لالایی...

چنان گریه ای می کنک اون سرش نا پیدا..

با آهنگ ای ایران ایران .. وای این آقا معروفه بود اسمش از ذهنم پرید.. با آنگ اون چنان حسی می گیرم که نگو و نپرس...

ببینم تو تلویزیون دارند تظاهرات نشون می دن منم شعار می دم...

و مشت هامو می برم بالا...

ادای رقصیدن رو هم خوب بلدم در بیارم..

هر کی هر طوری برقصه  منم عین اون یم رقصم..

ژست گیتار زدنم هم خیلی خوبه..

ایروبیک هم بلدم...

چشمکم میزنم گاهی هم حال داشته باشم ببینم ازم عکس می گیرن چشامو عین ادای خندیدن جمع می  کنم و لبخند یم زدم...

......

اسپند دود کردم و ماشالله گفتم یادتون نره...

/ 0 نظر / 13 بازدید