اوليم هديه ما برای تو..

سلام سیبکم خوبی؟

خوشی؟

از داستانهایی که بابا برات میخونه خوشت میاد؟

بابایی دیشب برات یه شعر هم خوند... خوشت اومد؟

من نمی تونم باهات بلند بلند صحبت کنم.. یه جورهایی خجالت می کشم.. تو که صدای یواشکی منو می شنوی؟

من و خاله معصومه پنجشنبه رفتیم خرید.. برای تو مهربونم یه دونه آلبوم نوزاد خریدیم...

هر چند به قشنگی اون آلبوم های قدیمی نیست.. ولی بین اونها بهترین بود...

تازه بعدش می تونم آلبومهای خوشگل تر برات بگیرم.. و این فقط مال نوزادیته...

منب رم مامان.. کلی کار دارم..

مواظب خودت باش...

فدات بشم..

/ 0 نظر / 3 بازدید