آیینه ای کوچک!!!

من برا اینکه نا رضایتی خودمو نشون بدم.. یا اینکه بگم کار بدی کرده کسی.. یا اینکه بگم چیزی خراب شده..

و خلاصه در خیلی موارد هی می گم نچ.. این اینطوری شده.. نچ این خرابه.. و در من تبدیل به تیک شده...

....

مادرم کلی در فکر بود که این نچ گفتن رو از کی یاد گرفتم.. و بعد از چند روز متوجه شد خودش هی نچ نچ می کنه..

من در واقع یه آیینه کوچک از اعمال و رفتار مامان و بابا هستم...

...........

 

/ 0 نظر / 9 بازدید