گلاب به روتون..خاطره است دیگه..

فضا خیلی زیبای توالت منزل.. فرگلم افتخار داده و داره به خودش فشار میاره که پی پی کنه..

بعد یه عالم زور و فشار و این حرفها...

یه تکه قلقلی می افته تو کاسه..

فرگل: مامان ببین چه کوچولوئه.. نازی .. گوگولی.. بودی بودی... سبز

و من هم برا تشویق همراهیش می کنم..

فرگلم زور می زنه و دو تکه بزرگ می افته تو کاسه..سبز

فرگل با شوق: مامانی ببین بابا و مامانش هم اومدند..

من در حالی که قیافه ام اینطوری شده بود تعجبمتفکرقهقههقهقههباز همراهیش کردم و اون زحمت کشید دو تا گیلی گیلی و کوچولو برامون زایید...

/ 0 نظر / 12 بازدید