شعر های من!!

عمو ماشین داره؟

ما: داره..

ماشین عمو داره؟

ما: بله

بابا ماشین داره؟

ما: داره..

ماشین بابا داره؟

ما: بله

و الی ماشالله......

................

دخترم شعر بابا بخون...

شعر شعر .. شعر شعر.. بابایی.. بابا جون شعر شعر.. (و در ادامه هر چیزی که خودش ببینه و یا بخواد تعریف کنه با لحن موسیقیایی !!!! اضافه می کنه)

شعر خاله معصوم بخون...

معصوووووووووووووووووووووووووووووم.. شعر شعر... معصوووووووووووووووووم.. معصومه..  شعر شعر..

...........

و ادامه اش عین بالا...

پ(به جای بابا و عصوم شعر هر کسی را بگوییم بخواند... همینطوری می خواند)

مامانی شعر بخون..

شعر شعر شعر شعر... و در ادمه همه جد و آبا ئمان وارد شعر می شوند... به این می گن مولتی شعر..

......................

اتل متل توتوله رو با هم خیلی قشنگ می خونه..

یه توپ دارم قلقلیه..

کوچولیم کوچولو...

پاییزه پاییزه..

شبها که ما می خوابیم..

..........

/ 0 نظر / 7 بازدید