اکشن.. با حضور تیارش!

دخترکم تو بغلمه.. از اون موقعهایی که دلش برام تنگ می شه و می گه بیا مامان بغلت تنم..

شروع می کنه بلبل زبانی.. آره مامان تیارش خیلی تار بد می تنه.. دوش منو تشید دفت که می تشمت..

بعد می خواست دوشمو نا آشی تنه.. بعد هی منو هول داد .. بعد منو تشید.. داشت خبه می ترد..

اعصاب منو هم اورد ترده بود..

خیلی اعصاب منو اورد ترد.. اصلا حرف آساده رو دوش نترد..

آساده دفت پسر اوبی باش تیارش..

من داشتم هپه می شدم ها.. بعد تیارش دفت می تشمت هپه ات می تنم..

من: حالا مامان جون ببخشش.. کار بدی کرد.. ولی پسر خوبیه .. دیگه کار بد نمی کنه.. دیگه شما رو هول نمی ده خفه بشی.. گوشت هم نقاشی نمی کنه..

فرگل: نه مامان نمی بشمش.. پسر اوبی نیست..

من: نه مامان قول داده تارهای بد بد نکنه..

فرگل: آخه ببخشیدهااااااااا... ببشیدهااااا. خیلی اعصاب منو اورد ترده..

 

این تراژدی اکشن دیروز ٣ بار تکرار شد.. و در اخرین بار که بچه ام کاملا حرفهاشو زد گفت می بخشمش..

 

/ 0 نظر / 12 بازدید