معذرت می خوام..

داره بازی می کنه فرگلکم.. چوب پلاستیکیش می خوره تو سرم.. سرم رو ناز می کنه و م یگه.. مامان ببخشید معذرت می آم.. اشتباهی اوورد بهت..(خورد بهت)

عزیزم ببشید..

 

/ 0 نظر / 3 بازدید