مورچه شو خوردم!!

فرگل داره پش مش می خوره( کشمش).. و چون پش مش هاش کمی سفته می گه ببین دارم آداس می خورم..

می گه مامان برا شما هم بیارم مامان خوبمممممم..

بعد یه پش مشی که نصفشو گاز زده می ده به من.. می گم فرگلم.. پش مش های دهنی به من می دی.. تو که همشو خورده بودی؟!!!

می گه : نه مامان مورچه داشت.. مورچشو خوردم .. خوبشو دادم شما بخورین.. مامان عزییییییییییزم..

.......

مورچه داشت: من گاهی مجبور شدم علی رغم میلم بهش بستنی بدم.. و کاکائو روشو کندم.. یا یواشکی خوردم تا کاکائو نخوره (وقتی براش خوب نیست) و وقتی اعتراض کرده .. مجبور شدم یهو بگم مورچه داشت روش برداشتم..

حالا اون از این فن برا من استفاده می کنه..

..........

 

وقتی احساس می کنه جیشش میاد.. یهو می گه: آی آی اومد اومد.. و می دوئه می ره می شینه رو صندلیش..

و وقتی سریع جیش کنه می گه .. عااااااااااااااااالی .. عالیییییییییییی بود..

این عالی رو از کجا یاد گرفته نمی دونم..

 

/ 0 نظر / 14 بازدید