محصولات لبنی!!!!!!!!!!!

مامان کیتی جان می ذاری؟

ماامااااااااااااااااااان کیتی جان بذار.. می ذاری؟

(من دارم اینترنت گردی می کنم)

باشه مامان می ذارم..

مامان کیتی جان بذار.. محصولات لبنی داره..

من: چی داره؟

فرگل: محصولات لبنی.. توش می گه محصولات لبنی.. بستنی عروسکی هم محصولات لبنیه..

من:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! با یه شاخ رو کله ام..

..................

موقع صبحانه..

فرگل جان تخم مرغ هم درست کنم؟

فرگل: اره مامان چایی یادت نره.. چایی با تم مر .. با نون..

(موقع صرف صبحانه)

فرگل: ابرین مامان خوبم.. تم مرغ درست تردی..

فرگل: مامان به ام موام (امیر محمد تو عمو پورنگ) هم نون انی بده..

ما در طول صبحانه هی باید افرین هزار سیصد ابرین برا امیر محمد می خوندیم که کنار فرگل بود..

 

/ 0 نظر / 7 بازدید