ار کردی؟؟؟؟

ار همون قهره..

من با عزیز جون خان پشت تلفن دارم بد حرف می زنم.. البته نه واقعا بد.. مثلا ادای یه ادم عصبانی رو در میارم...

وقتی تماس قطع می شه فرگل می گه...

مامان.. ات کردی... با بابا اری(قهری)

............

من فدای این مهربونیت دخترم...

برا اینکه خیالش راحت شه.. باز با خنده برا باباش زنگ می زنم...

...................

یه بارم در موقعیت مشابه .. می گه مامان بابایی دوست نیستی؟

بابایی تار بدی ترده؟ (کار بدی کرده؟)

/ 0 نظر / 8 بازدید