کلاس موسیقی

امروز واسه اولین بار رفتم کلاس

یعنی رفتم یه محیط فرهنگی

من مهد تا حالا نرفتم

هیچ کلاسی هم نرفتم

امروز رفتم کلاس موسیقی و خیلی خوشم اومد...

امروز رفته بودم نمایشگاه شیرینی و شکلات.. بعد هم رفتیم کلاس موسیقی

مامانم گفته کلاسش خیلی گرونه.. ولی مامان دیگه.. حس مادرانه اش نذاشت به گرونی اش فکرکنه و اسمم رو نوشت

آخه هم کلاسش خوب بود.. هم مربیش.. هم موقعیت جغرافیاییش.. روبروی شرکت بابام اینها... خوب چی از این بهتر..

فقط این موقعیت جغرافیایی یعنی چی؟

امروز تو نمایشگاه خاله که دوست مامانم بود بهم تفنگ اب پاش داد.. الان خیلی وقته مامان میخواد واسم بخره ولی نخریده... یادش می رفت...

فعلا خدانگهدارتون

/ 0 نظر / 8 بازدید