سوپ اول...

سلام

من امروز که نه در واقع دیروز اولین سوپ زندگیمو خوردم...

سوپ تشکیل شده از هویج و مرغ بود...

البته من بیشتر آب سوپ خوردم...

مامان هم تو دلش گفت یعنی میشه این نازگلک این چیزها رو بخوره و بزرگ شه..

 

/ 0 نظر / 2 بازدید