پدر سوته!!!!

مامان برم برا ت سی دی پدر سوته بخرم؟!!!!!

.....

بعد هی با یه ادایی مثلا عصبانی عین بلدالملک می گفت.. پدر سوته.. پدر سوته..

جالب تر اینه که من اصلا پیضش فرگل ننشتم با هم فیلم قهوه تلخ ببینیم..

فقط چند بار ادای بلد را  در اوردیم..

 

/ 0 نظر / 11 بازدید