پارک ملت!!

امروز با مامانم و بابام و جوشو (کوروش) ای آرش(کیارش).. آساده (آزاده) هوشند (هوشنگ) رفتیم پارک ملت.. کلی بهم خوش گذشت.. کلی بازی کردیم.. کلی به بزها علف دادیم.. کلی طاووس دیدیم..

در واقع اولین پارک ملت رفتنم بود.. اولین باغ وحش دیدنم بود..

خیلی خوب بود .. خیلی هم حال داد..

خاله آساده از اینکه باعث شدی ما بریم اونجا ممنونم..

فقط مامانی موقع رفتن یه کم اعصاب مصاب نداشت..

غروب هم داشت دریه (گریه) می کرد..

/ 1 نظر / 6 بازدید