سلام سیبک...

سلام عزیزم خوبی؟

همه اونجا خوبن...

مواظب خودت باشی ها...

ما هم خوبیم..

از دست مامی ناراحتی؟

خوب تقصیر من چیه من همش خوابم میاد...

چه ربطی داره؟

خوب وقتی بزرگ شدی متوجه می شی...

می دونم بهت برخورده...

ولی باور کن دوست دارم.. و دلم می خواد پیشمون باشی...

من برم...

دوست داریم.. یه عالم...

راستی دیدی بابات داره برام پذیرش میگیره...

باز این باباتو اذیت کردن به گمانم..

باز می خواد بره...

شاید تو خارجکی بشی...

بشی سیب خارجی..

البته مهم فقط وجود توئه. کجا بیای و ایرانی بشی یا خارجی هیچ فرقی نداره...

ولی کار من دراومد. باید برم زبانمو تقویت کنم...

دمبل بزنم تقویت میشه؟ (به فتح دال بخون)

من دیگه برم گل سیب...

راستی برا خاله مهربون دعا کن.. خاله هانی رو  میگم.. خوب گل سیب؟

مرسی...

بوس بوس تا بعد

/ 4 نظر / 2 بازدید
آمينا

سلام سيبک خاله...خوبی؟؟؟چه خبرا؟با درسا چه می کنی؟؟الان تعطيلاته حسابی خوش بگذرون ناز نازی من...دعا هم بکن واسه ما...

آمينا

آمينا

سلام نازی جونم... مامان اومده ها... حالا سرحال بشه مياد درس رو شروع می کنه... می دونم دلت واسه حرفاشو درساش تنگه شده... گوگولی من هوای ما رو داری ديگه...

آمينا

اينم بوس و بغل امروز....