چرخ و فلچ..

الان همه می دونند مامی من از چرخ و فلک می ترسه..

من هم همش بهش م یگم مامان چرخ فلچ دوست نداری؟ جیغ می کشی؟ نترس.. چرخ و فلک خوبه.. پشت منو دست نزنی من نیفتم ها..

/ 0 نظر / 8 بازدید