هفت قدمی!!!

سلام من امروز که نه همین الان... هفت قدم برداشتم.. هفت قدم کوچولو.. با مامی داشتیم بازی راه رفتنی می کردیم.. بعد من دمپایی مامی رو دستم گرفتم و وقتی حواسم نبود بترسم خودم هفت قدم راه رفتم...

این یه بار بود.. یعنی نه اینکه الان هفت قدمی باشم ها نه.. ولی اگه نزدیک مبل باشم دو قدم مونده به مبل رو خودم بدون تکیه گاه بر می دارم بعد مبل رو یم گیرم...

تازه یه کار خطرناک هم یم کنم.. باز یادم اومد چطور از مبل ها بگیرم برم بالا... رو اپن اشپزخونه.. اینقذه این کارم خطریه...

/ 0 نظر / 2 بازدید