عکس من

سلام..خوبید.. خوبم.. خوبیم... من امسال روز پدر و روز مادر پیش مامنی و بابایی بودم.. من سل دیگه خودم با زبون خودم بهشون میگم روزتون مبارک.. من دختر خوبی هستم... خوب مامانم همیشه اینو میگه...

اینجا من دوماهم تموم شده بودها

/ 0 نظر / 4 بازدید