گلاب به روتون

دخترکم داشت تو دستشویی پی پی می کرد..

ببخشیدها

طبق معمول صدام کرد که مامااااااااااااااااااان بیاااااااااااا بوی بدی میادددددددددد..

رفتم اسپری زدم و سریع شستمش شاهکارشو..

می گه مامان بوی بد چی بود؟

م یگم پی پی شما..

میگه پی پی من بو نمی ده.. بوی بد دستشوییه..

می گم عجب پی پی ای کردی ها..

می گه: اره مامانش بود.. وهر چی تلاش می کنه دیگه اتفاقی نمی افته

می شورمش و می گم دیگه نداری؟

می گه نه مامان بچه اش نیومد... خونه است.. تو شکمم .. خوابیده.. مامانش تنهاش گذاشته.. دیدی؟!!!!!!

می گم نه مامانش تنهاش نذاشت که

می گه گذاشت... تو شستی مامانش رفت.. حالا بچه اش تنهاست.. خوابیده.. گریه می کنه.. دیگه تنها شده...

...............

نمی دونم اینها رو از کجاش در میاره...

 

.........

شعرهایی که می سازه و می خونه هم سرشار از عشق.. محبت و دوست داشتن..

امروز داشت یه شعر یم خوند که توش برادرزاده هام دوست بودند باهاش و با هم داشتن می رفتن مدرسه...

/ 0 نظر / 13 بازدید