گیل گیلک..

دخترم عین خودم..

نمی تونه وقتی یکی خم می شه نزنه رو باسنش..

نم یتونه وقتی شیمس یکی دیده می شه تالاپ نزنه رو شیمسش(شکمش)

نم یتونه وقتی یکی داره خستگیشو با بالا بردن دستهاش در می کنه قلقلکش نده...

فکر کن... من اینکارها رو پیش دخترک انجام نمی دادم..

ولی اون ژن مردم ازاری از من ارث برده..

و گاهی می گه مامان ورزش کن.. و من دستهامو می برم بالا و اون منو گیل گیلک می ده ...

(این وقتیه که مردم ازاری خونش کم می شه)

.....

دخترم تو رختخوابت بمون مامی برم برات شیشه شیر بیارم...

نه مامان دیگه پا م یشم استه شدم ها.. از بس آبیدم استه شدم!!!!!!!!!!!!!!!

..........

بابا حاجی دارم شعر همسایه ها کمک کمک می اونم هاااااااااا...

ببین عکس داره.. (بابام پشت تلفن بود)

/ 0 نظر / 11 بازدید