اولین پی پی!!

آفرین دخترک ناز من.. فرگلم برا اولین بار تو صندلی جیشش ، پی پی کرد..

خودم باورم نمی شد..

داشت از بوی خودش بالا می اورد.. یه فکری به سرم زد تا مبادا دخترکم بعد دو روز که افتخار داد دچار یبوست شه..

رو یه پارچه عطر زدن دادم بو کردش.. کلی خوشش اومد..

خدایا کمک کن بتونم این مرحله رو با موفقیت با دخترکم پشت سر بذاریم..

تازه فرگل با ما اومد تا فروشگاه و و برگشت بدون مای بی بی..

هر چند گاهی تا بره رو صندلی جیش کنه کمی شلوارش خیس می شه.. ولی باز برا ٢۴ ساعت که نه ٣٠ ساعت تلاش همنش هم خوبه..

/ 0 نظر / 11 بازدید