شامه تیز باهوش من!!!

دخترکم بر خلاف من که اصلا یادم نمی آید مثلا روسری هانی چه شکلی بود.. یا چه رنگی(قطعا مشکی بود؟!!!!!!!)

و اصلا به محیط اطراف و این چیزها توجه ندارم ته توجه است..

عزیز جون خان و دایی فرگل کفش هایی عین هم دارند که با هم خریده اند..

داییش وقتی کفش هاش داره پاش می کنه فرگل می گه: دایی سعید داری کفش های بابایی منو می شوشی؟

........

یا اینکه مامان ببین عکس روغن تو روی دیوار نه آشی کرده اند

.......... دارم لوبیا پلو درست می کنم.. فرگل غرق تو کارتون آروین و سنجباب هاست..

میاد تو آشپزخونه.. مامان داری غذا درست می سنی؟

داری پلو درست می سنی؟

داری لوبیلا پلو درست می سنی؟

..................

 

داره با خودکارهای جورواجوری که هانی داده بازی می کنه..

به یکی می گه: تو آلوین هستی؟

من تئودورم؟

سلام..

اونم ساامونه..

........

اسپند دود کن بگو ماشاءالله

/ 0 نظر / 10 بازدید