مامان جون خودتی!!!

امروز مامان خانوم به من به جای شکلات .. از این شوکو بیستکوییتهای باراک داده.. از اینهاییکه یه بیسکوییت نی مانند هست که یه لایه نازک دورش کاکائو داره...

برا اینکه من کاکائو نخورم..

منم هر سه تاشو گفتم برام باز کرد و با ناخن هام کاکائو دورش رو کندم یا لیسیدم و بیسکوییت ها رو به خودش تحویل دادم...

و اگه بزرگ بودم تو دلم بهش م یگفتم.. مامان خانوم خودتی...

.........

جان من با اینهمه آی کیو نمی شه سر این فرشته های کوچولو شیره مالید..

/ 0 نظر / 6 بازدید