بی تربیت!!!!!!!!!!

از سر تراس دارم میام تو اتاق بهش می گم برو کنار..

متوجه نمی شم.. می خورم به میز.. سر دخترکم داد م یزنم... جبهه می گیره و تو روم داد می زنه..

چرا سرم داد می زنی؟ یعنی من بی تربیتم...

اینقدر ژستش قشنگه که از خنده روده بر یم شم.. و البته یا هم می خندیم...

..................

با کیان که دعواش می شه.. یه بار بهش می گم تنبیه می کنم کیان رو (چون دست فرگل رو کنده بود)

دفعه اول یادشه می گه مامان تنبیهش کن..

یه ساعت بعد.. مامان تهبیهش کن

دو ساعت بعد . مامان تهیهش کن..

دو ساعت و نیم بعد .. تحویلش کن مامان...!!!!!!!!

/ 2 نظر / 12 بازدید
نـانـا

[ماچ] یه عالمه از پست‌های اینجا رو خوندم و یه عالمه ماشالله و هزار الله و اکبر و اینا گفتم و هی زدم به تخته! آخر دیدم نمیشه، رفتم یه عالممممممممممه اسپند دود کردم و الانه دارم اسپندناکانه برات می‌کامم بوس بوسیییه مننننننننننن [ماچ]