بازی بارونی من!!!

سلام

امروز من هوای بارونی رو با تمام وجودم حس کردم..

برا اولین بار مامان اجازه داد تو بارون بازی کنم.. و هر چی کثیف کاری و تو آب راه رفتن بود انجام دادم..

خیلی کیف داشت.. خیلی...

تمام چکمه ام خیس شد .. البته پوتینم..

خیلی حال کردم.. تازه بابا حاجی کپل و مامان جون هم اومدند خونه ما.. و البته با بابا حاجی رفتیم تو بارون قدم زدیم دوییدیم..

این از اولین بازی بارونی ما..

/ 0 نظر / 8 بازدید