قرینه

فرگل: مامان قرینه چیه؟

من: قرینه یعنی مثل هم .. حالا صبحونه بخور واست توضیح می دم

فرگل: مامان محسن مهد ما لباس اسپایدر من پوشیده بود .راشین هم لباس اسپایدر من پوشیده بود. ولی لباس راشین اینجوری می می های اسپایدرمنش بزرگ بود بازوهاشم بزرگ بود پهلوانی بود.

من: خوب.. چه جالب

فرگل: خوب این یعنی قرینه چون هر دو شبیه هم بودن؟

من: :D

/ 0 نظر / 13 بازدید