لیست خرید..

فرگل با باباش دارن می رن خرید..

از سوپر مارکک..

من: عزیز جون خان.. لطفا مای بی بی یادتون نره..

فرگل: بابادی نوشابه هم باریم..(نه من نوشابه ای هستم نه عزیز جون خان.. این دختره عاشق هر نوشیدنی ممنوعه من جمله نوشابه است.. دلستر رو با نهایت تندیش می نوشه)

........

این دو تا گل می رن خرید..

وقتی بر می گردن.. باباش می گه.. فرگل گفته.. بابادی .. نوشابه هم باریم.. مامانی مای بی بی هم می خواد..

............

 

الان دختر هندی من در حال تقلید از یه رقص هندیه.. و طبق معمول دوربین شارژ نداره..

اگه بدونین چه تمرکزی کرده...

دارم فکر می کنم با وجود گل دخترم ..نیازی به نوشتن لیست خرید نیست..

دخترک کلی با من دیشب پسته پوست کنده...

/ 1 نظر / 11 بازدید