مامان حالت بده!!!!!!!

دخترکم: مامان حالت خیلی بده.. من میدونم.. بیا اورص بوهور اوب شی ..

من: قرص آهنم رو می دم تا بهم بده..

دخترکم عاشق اینه که برا من قرصمو در بیاره... و بذاره تو دهنم...

دخترکم: ماماااااااااان.. مامان عزیزم.. بیا اینو بهور تا اوب اوب شی.. آدرین مامان اوبم.. آدرین صد آدرین هزار و چهارصد آدرین..

من: (آیکون شاخ دراورده)

/ 0 نظر / 13 بازدید