تقسیم اراضی!!!

من چند وقتی هست حس مالکیتم شکل گرفته..

راه می رم تو خونه می گم.. این باباییه.. (یعنی این مال باباست)

این مامانیه(این مال مامانه)

این منه..

این عموئه..

این داییه؟

..........

تو شمال هم همه خونه اکثرا پنکه سقفی داشتن.. منم عاشق پننه..

من عاشق ن اشی هستم...همون نقاشی..

همه چیز می گم.. ولی بعضی ها واضح بعضی هم خارجکی..

الان هم چند وقتیه چیزهاییکه شبیه هم هستند رو تشخیص م یدم.. مثلا نون شبیه تفنگ برش خورده بود می گفتم تفنگ.. یا چاقو تیز کن شبیه دوربین بود  .. یا اینکه فن یه مغازه رو دیدم گفتم پنکه...

من الان دلم نقاشی می خواد و از مادرم می خوام برام پنگه بکشه.. فعلا بای

/ 0 نظر / 8 بازدید