به امید دیدار

سلام عسل مامان.. قربون اون تکون هات..
فدات بشم...
این چند مدت کوتاه (حداکثر دو روز) رو تحمل کن دیگه تو بغل مامانی و بابایی هستی...
فدای مهربونیهات...

دلتنگ تو .. مامان و بابا

/ 0 نظر / 3 بازدید