جیشش!!!

چیه اومدین تو وبلاگ یه دختر خانوم خوشگل که داره کم کم دوسالش کامل می شه و وارد سومین سال زندگیش می شه.. بعد انتظار دارین از گل و بلبل براتون بنویسه؟

امروز که نه دیروز صبح یعنی دیروز دم دمای ظهر که بنده از خواب بیدار شدم.. یعنی تقریبا ظهر روز ١۶ فروردین ٨٩.. به مامان جون جونی که عین همیشه با لبخند بهم صبح به خیر گفت گفتم جیشش!!

مامی هم گفت باشه گلم بخواب مای بیبیتو عوش کنم..

مامی دید که مای بیبیم خشکه.. گفت جیش داری؟ منم گفتم آره.. بعد منو برد تو دستشو(دستشویی) دمایی (دمپایی) پوشیدم.. ولی ترسیدم پیش مامان بشینم که.. مامان هم نمی تونست بدوئه بره توالت فرنگی منو بیاره.. ولی برا اولین بار ریز ریز و نیم خیز جیشش تموم شد.. و مامی منو توسط آب بازی(شستشو توسط آب!!!!!!!) شست و من مای بی بی خشکمو دوباره تنم کردم..

.........

پس این شد اولین باری که من جیشش رو تو دستشو به سرانجام رسونمدم..

حالا به افتخار من به سوس آووم(سوسن خانوم) بذارین تا من نانای کنم براتون......

/ 1 نظر / 9 بازدید
مصطفی/محمدرضا

[تعجب] آخه جیش کردن خم نوشتن داره گلم[لبخند] ولی باحال بود من آپم اگه خواستی یه سر بزن http://lamhe0184.persianblog.ir/[خداحافظ]